Huvudstyelse

 

 


 Ordförande:

Mårten Sommelius

0708-652966

martensommelius@gmail.com

 Vice ordf.:

Helena Rylander  Kassör:

Maria Ström-Søeberg Sekreterare:

Björn Wildmark 

 

 


Ledamot:

Victor Bärring

barring.victor@hotmail.com

 

Michael Freitag
0709-18 88 91
freitag80@hotmail.com

 

Mikael Pedersen